headbanner

Sertifikat

Salam, məhsullarımızla məsləhətləşməyə gəlin!

Yeməklə əlaqə tətbiqi üçün sertifikat və Avropa Parlamentinin və Şurasının 27 Oktyabr 2004 tarixli 1935/2004 saylı Tüzüğüne (EC) uyğun gəlinir.